Allmänna villkor

1. Allmänna villkor
Genom att beställa varor genom Hemfärg via webb, telefon eller e-mail accepterar du de allmänna villkoren. Avtalet upprättas samtidigt som din beställning accepteras.

2. Leveranstid
Leveranstiden är 1-3 arbetsdagar från beställningsdagen. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella prisfel.
 
3. Transport
Anmäl transportskador så fort som möjligt och utan dröjsmål till oss.
 
4. Ej uthämtat paket eller hemlevererat paket som ej tas emot
För alla paket som beställs för upphämtning vid utlämningsställe men inte hämtas ut, eller paket som beställs för hemleverans men inte tas emot, debiteras en avgift på 350 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för returfrakt och hantering. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 50 SEK samt dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss, hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och ni debiteras därefter.
 
5. Priser
Alla priser på Hemfarg.com är angivna i SEK, inklusive moms.

6. Bytes och returrätt
Du har retur och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan förutsatt att du inte har använt varan och att den returneras i oskadat skick, enligt distansavtalslagen. Alla etiketter ska finnas kvar på varorna. Alla varor som skickas tillbaka måste vara packade i påse eller kartong.
Retur- och bytesrätten gäller all måleriutrustning men ej brutna färger, dvs. färger i någon annan kulör än helvit.
 
7. Återbetalning
Återbetalning för en returnerad vara betalas tillbaka till kundens konto inom 30 dagar efter att returen är genomförd.
 
8. Reservationer
Hemfärg reserverar sig för slutförsäljning. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på denna hemsida.
 
9. Force Majeure
Hemfärg är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.
 
10. Tvist
Vid eventuell tvist kommer Hemfärg att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
 
11. Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av EVLD AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners. Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående, förutom i samband med att din beställning behandlas.
 
12. Integritetspolicy
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.
EVLD AB, org.nr 559220-9406, Sehlstedtsgatan 7, 115 28 Stockholm är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter.

För att kunna hantera köp och leverans samlar vi in följande personuppgifter:
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Vilka varor som beställts
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa utgörs endast av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter.
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:
  • Transporter (logistikföretag)
  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
  • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support av våra IT-lösningar)
När dina uppgifter delas sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi samlat in informationen (t.ex för att kunna uppfylla åtaganden enligt köpeavtal). Vi säljer aldrig vidare personuppgifter till tredje part.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Du har bland annat rätt att begära ut och radera personuppgifter. För att göra detta enkelt har vi tagit fram en dedikerad sida för onlinesekretess, du når den här.
x

x