Hållbarhet

Som nystartat företag är vi fortfarande i startgroparna på flera av våra hållbarhetsinitiativ, men genom att vara öppna med hur vi tänker och arbetar vill vi bjuda in kunder och andra intresserade att komma med egna förslag och idéer. Vårt nuvarande miljö- och hållbarhetsarbete kan delas in i två områden. 

1. Miljöpåverkan

 • Miljövänlig bortskaffning av färgrester
  Flytande färgrester ska inte spolas ned i avloppet. Genom att göra det enkelt för hemmamålare att...

  1) endast beställa så mycket färg de behöver
  2) förstå hur man kan tvätta måleriverktyg på ett miljövänligt sätt
  3) förstå hur färgrester kan tas om hand om på ett miljövänligt sätt

  ...hoppas vi att vi kan bidra till mindre färgrester i våra sjöar och hav. Hittills gör vi detta genom våra gör-det-själv-guider som skickas vid leverans av färg och utrustning, men vi tittar även på andra möjligheter att informera och utbilda.

2. Klimatpåverkan 

 • Användningsmängd
  Våra förpackningsstorlekar är 2L och 4L för tak- och väggfärg, och 1L och 2L för snickerifärg. Vår uppskattning är att dessa storlekar bäst matchar de behov som hemmamålare har, vilket förhoppningsvis leder till så låg försäljning av överbliven färg som möjligt.

 • Minskning av onödiga transporter
  Vi tror att hemleverans av inomhusfärg och måleriutrustning innebär färre bilresor fram och tillbaka till färgaffären, och att utnyttjandet av befintliga distributionsrutter genom leverantörer såsom PostNord och Budbee innebär lägre CO2-utsläpp totalt. Vi tittar nu på möjligheten att förstå och mäta detta bättre.

 • Materialval
  Vi ser just nu över möjligheten att förbättra materialvalen i samtliga delar av vårt sortiment, med två mål:
  1) maximera andelen återvunnet material som används i tillverkningen
  2) maximera andelen produkter som är återvinningsbara efter sin livslängd

 • Återanvändning av varaktiga verktyg
  Vi tittar just nu närmre på möjligheter att återanvända varaktiga verktyg (ex. förlängnignsskaft, rollerhuvuden, etc)

Arbetar du med miljöfrågor inom kemi, e-handel eller något annat relevant område? Vi är öppna för alla förslag på hur vi kan vara en del av en grönare framtid. Hör av dig på hej@hemfarg.com!

x

x